Skip to Content

Imageshops historie startet på slutten av 1900 tallet, da grunnleggerne arbeidet innenfor den norske reiselivsbransjen og markedsførte og distribuerte kvalitetsbilder fra norske fjorder, kystkultur, nordlys og andre etterspurte norske naturfenomener til samarbeidspartnere, reisebyråer og turoperatører over hele verden. De vanlige mediene som ble sendt ut den gangen var gjerne originalslides eller høykvalitetskopier av originalslides, som ble sendt per post og som måtte returneres tilbake til avsender. Postgangen fra Bergen, Norge, til for eks. Tokyo, Japan kunne være 10-11 dager og det var mye arbeid og høye kostnader knyttet å sende og få returnert bildemateriale. På mottakersiden måtte bildene så scannes og bearbeides, før de kunne benyttes i salgsbrosjyrer eller på nettsider.

Etter hvert ble CD mediet mer aktuelt og det ble mulig å lagre flere bilder på en CD, som sparte tid og kostnader både for avsender og mottaker.
I 2001 ble første versjon av bildebanken imageshop lansert for reiselivsselskapet Fjord Norge as og gjorde hverdagen med reiselivsbilder vesentlig forenklet (domene registrert 27. mars 2001). Dette var trolig før begrepet Digital Asset Management system ble oppfunnet eller tatt i bruk, siden vi var svært tidlig på markedet. Men, med imageshop kunne altså kunder Worldwide enkelt bestille og laste ned kvalitetsbilder direkte fra nett. Leveringstiden ble redusert fra minimum 10 dager til noen minutter. Imageshop var utvilsomt en suksess og utrullingen av løsningen kunne dermed starte til mange virksomheter knyttet til markedsføringen av Norge, slik som Utenriksdepartementet, den nasjonale turistorganisasjonen (VisitNorway) og flere destinasjonsselskaper rundt omkring i landet.

I 2010 ble selskapet Screentek as etablert for å utvikle produktene imageshop og Screenbooking videre. Imageshop har i dag 100 vis av kunder og 1000 vis av brukere globalt.
Mens produkter og selskaper i vår tid ofte har korte liv fordi behov og etterspørsel endrer seg, så har Screentek opplevd en økende etterspørsel etter vårt Digital Asset Management system. Vi ser at antall bilder rundt oss øker eksponentielt og at behovet for å organisere, behandle og dele bilder aldri har vært større hos private og offentlige virksomheter. I løpet av de siste par årene har også levende film rukket å bli stadig mer aktuelt blant våre kunder, med behov for å prosessere, konvertere, søke og streame filmklipp på en effektiv måte.

Utviklingsmulighetene for vårt Digital Asset Management system har blitt uendelige. Vi nevner som eksempel bare stikkordet «kunstig intelligens», som er et fenomen som vil bety mer på alle samfunnsområder i årene fremover – også innenfor vår lille nisje.

I 2017 lanserer vi vår versjon 5.0 av imageshop der vi virkeliggjør flere av våre drømmer.


Gratis demo

Send inn skjemaet og få en tilpasset demo over web fra en av våre produktspesialister.

Vi demonstrerer funksjoner som du er opptatt av i tillegg til kjernefunksjonene i Sceenbooking:

  • Moderne og effektiv bookingprosess
  • Automatiserte arbeidsprosesser og oversikt
  • Stor grad av fleksibilitet og tilpasningsmuligheter

Få gratis uforpliktende demo:

Svar trygt.Vi deler aldri dine opplysninger med tredjeparter.
Back to top