Skip to Content

Screenbooking er et bookingsystem utviklet for reisearrangører som produserer og selger turer og pakkede produkter. I Screentek har turbooking vært tema i mer enn 15 år, da vi ved årtusenskiftet lanserte noen av de første online bookingsystemer i markedet.

Dagens bookingsystem er utviklet med moderne teknologi, de siste 4 årene. Men, erfaring og lærdom helt tilbake fra 2002 er tatt med og skal komme deg som kunde til gode.

Screentek er eiet av Screenresort as og er søsterselskap av Synlighet, med kontorer i Norge (Bergen, Oslo, Trondheim) og Sverige (Malmø). Vi er nær 60 medarbeidere med kompetanse innenfor markedsføring, reiseliv og moderne systemutvikling.

Screentek utvikler også Bildearkiv løsningen imageshop, som er et system for å strukturere, lagre og distribuere bilder, film og grafikk. imageshop benyttes også som bildearkiv løsning for Screenbooking.

img-about
Torbjørn Hansen er CEO

og gründer av Screentek


Gratis demo

Send inn skjemaet og få en tilpasset demo over web fra en av våre produktspesialister.

Vi demonstrerer funksjoner som du er opptatt av i tillegg til kjernefunksjonene i Sceenbooking:

  • Moderne og effektiv bookingprosess
  • Automatiserte arbeidsprosesser og oversikt
  • Stor grad av fleksibilitet og tilpasningsmuligheter

Få gratis uforpliktende demo:

Svar trygt.Vi deler aldri dine opplysninger med tredjeparter.
Back to top